Seznam lékáren

Najděte si nejbližší lékárnu

Potřebujete si vyzvednout léky na předpis, volně prodejné léky nebo doplňky stravy?

Najděte si na mapě lékárnu ve vašem okolí.

Mapa lékáren

Kraje a okresy České republiky

Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti léčiv.

V lékárně se pacientům věnují lékárníci, jejichž vzdělání je srovnatelné s lékaři a farmaceutické asistentky, které absolvují VOŠ (Vyšší odborná škola) příslušného zaměření.

Zdravotní péče poskytovaná v lékárnách spočívá především v obstarávání léčiv ambulantním pacientům a lůžkovým zařízením, včetně podávání informací o jejich správném a bezpečném užívání. Jedná se o hromadně vyráběná i individuálně připravovaná léčiva. Požadavky na provoz lékárny jsou velmi přísné, neboť musí zajišťovat všechna léčiva tak, aby byla zajištěna jejich kvalita a bezpečnost léčby pacientů.

Lékárny zajišťují také vzdělávání ostatních zdravotníků, klinickofarmaceutickou péči a osvětu mezi obyvatelstvem.

 • Výdej léčivých přípravků na lékařský předpis
 • Volný prodej léčivých a dalších přípravků
 • Výdej a prodej zdravotnických prostředků
 • Výdej na žádanku pro jiná zdravotnická zařízení
 • Objednávání, příjem a skladování
 • Laboratorní příprava léčivých přípravků
 • Kontrolní činnost
 • Vzdělávací činnost (sebevzdělání, mezi kolegy, směrem ke klientům lékárny)
 • Odborné poradenství
 • Zásilkový prodej doplňků stravy a léčiv, které nejsou na lékařský předpis (e-shop lékáren)
 • Prodej doplňků stravy, kosmetiky a zdravotních pomůcek

Lékárny se mezi sebou mohou lišit velikostí i vybavením. Obojí závisí na tom, jaké činnosti poskytují. Vybavení a výměry ploch jednotlivých místností a prostor lékárny jsou dány vyhláškou. Z ní také vyplývá označení jednotlivých typů lékáren, byť se v podstatě jedná o Lékárnu, která musí splňovat podle prováděných činností určité parametry. Některé prostory jsou povinné pro všechny lékárny, jiné pouze pro určitá pracoviště.

Základním typem je Lékárna. Dříve označovaná také jako lékárna základního typu či veřejná lékárna. Zajišťuje veškeré běžné činnosti v ambulantní sféře, především příjem, skladování a výdej léčiv pacientům, přípravu individuálně připravovaných léčiv, poradenskou a osvětovou činnost.

Její součástí může být Odloučené oddělení výdeje léčiv (OOVL), které má nižší požadavky na prostory a vybavení pro přípravu léčiv. Ta jsou pro pacienty zajišťována prostřednictvím mateřské lékárny. OOVL slouží k zajištění poskytování lékárenské péče v místech, kde je potřebná a přitom je provoz klasické lékárny nerentabilní. Odloučeným oddělením výdeje léčiv se někdy říká také „výdejny“ a nejčastěji je můžeme najít na venkově či sezónních turistických centrech.

Lékárna s odbornými pracovišti má stejné základní prostory jako Lékárna. Její prostory jsou doplněny v souladu s požadavky vyhlášky o odborná pracoviště, například pro přípravu sterilních léčivých přípravků, radiofarmak a další. Tato lékárna zajišťuje širší spektrum služeb, zejména pro lůžková zdravotnická zařízení.